söndag, december 25, 2005

Follow the white rabbitDen här och liknande bilder på Bodström har poppat upp på över hundra bloggar sägs det. Ursprunget går att spåra tillbaks till Jinge som dock förnekar att han har gjort den.

Alla som läser en del olika bloggar vet hur ogillad Bodström är i svenska bloggosfären och en sammanfattning av kritiken kan man hitta här.

I USA är det inte precis bättre. Det är landet som idag är drivande i utvecklandet av det nya övervakningssamhället.

I det nyliberala nätmagasinet Neo skriver Niklas Lundblad om en alternativ stategi när slaget om den personliga integriteten verkar vara på väg att förloras.

Istället för att värna om den privata sfären så eftersträvar man tvärtom ännu mera offentlighet. Om det privata är det hemliga så är världens alla säkerhetstjänster riktigt privata. Och istället för att strypa informationen om oss så överbelastar vi den, t.ex genom att blogga.